Тренировка на паметта


RB
RP
По-дълбоко се запечатва в паметта това, над което повече сме се трудили.
                                                                                                         Квинтилиан
НОИТ 2020 г.